Psychodeliki

Problemy psychotyczne – które lekarstwa wykorzystywać?
Myślenie chorego z ciężką depresją może być na tyle zaburzone, iż traci kontakt z rzeczywistością. Jego umysł rozpoczyna płatać figle, a on sam zaczyna się obawiać czy nie traci zmysłów. Taki człowiek jest w kłopotliwej depresji, ale po leczeniu jego stan ma szansę się polepszyć. Urojenia są w stanie zdarzyć się w ciężkich melancholiach, lecz, mimo, iż są przykre to następują wybitnie sporadycznie. Wyimaginowania są to fałszywe sądy chorego, w jakie on głęboko wierzy. W depresji urojenia są odbiciem zniżonego nastroju oraz wzmacniają go. Niektórzy sugerują, że są największymi niegodziwcami na świecie oraz inni ludzie powinni ich się pozbyć. Inni zaś tkwią w przeświadczeniu, iż są całkowicie pozbawieni środków do życia, co nie jest prawdą. Wolno także czuć nieuleczalnie chorym i oczekiwać na śmierć – wtenczas należałoby uczynić psychodeliki. Teksty urojeń są bardzo przeróżne, tak jak rozmaite są ludzkie myślenia. Urojenia są mylnymi sądami, tudzież omamy są postrzeganiem rzeczy nieistniejących. Przykładem może być słyszenie głosów, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Głosy umacniają myślenie depresyjne.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: